ارتباط با ما

۰۹۱۲۲۵۹۵۳۱۹
۰۹۱۲۵۰۸۶۴۵۰
۰۲۱ ۷۷۳۷۹۰۹۲

info@kim-co.ir

ما در شبکه های اجتماعی
tel :  @motaei
kimco@
intsa :  mmotaei