درباره ما (About us)

Kimco (abbreviation of Kavosh Imen Madar in Persian) as a pioneer of implementation of EMC solutions in Iran was established in 2000 by a group of university professors and researchers in the field of Communication, Electronics and Computer. Kimco is expert in design, development and production of Electronic and Communication Systems based on international EMC & IEC standards. As a knowledge-based company, it has participated in numerous industrial projects and has successfully provided sophisticated solutions for governmental and private sector projects.

Some of the recent activities and projects can be categorized as follows :

  1. Design & Implementation of EMC-based Electronic & Communication systems
  2. Establishing pre-compliance EMC Lab.
  3. Establishing software EMC Lab.
  4. Solutions for safety against ESD problems
  5. EMC & EMP tutorial workshops for universities, Industries and governmental sectors

———————————————————————–

شرکت کاوش ایمن مدار
در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده و در سال ۱۳۹۵ فعالیت جدی خود را با رویکرد تولید ملی، اقتدار ملی و کارآفرینی در زمینه مهندسی برق شروع کرده است.

برخی از توانمندیهای شرکت به شرح ذیل است:
۱٫  طراحی و ساخت سیستم ها‎‏ی الکترونیک، مخابرات و کنترل بر اساس استانداردهای ‏EMC‏ ‏برای سازمان ها و صنایع کشور
۲٫  تاسیس آزمایشگاه پیش تطابق EMC
۳٫  تاسیس آزمایشگاه نرم افزاری EMC
۴٫  اجرای اقدامات عملیاتی محافظت در برابر تخلیه الکتریسیته ساکن ESD
۵٫  تدوین دستورالعمل های طراحی و ساخت سیستم¬ها‎‏ بر اساس اصول و استانداردهای EMC
۶٫  کارگاه آموزشی سازگاری الکترومغناطیسی EMC
۷٫  کارگاه آموزشی تهدیدات الکترومغناطیسی EMP و راهکارهای مقابله