سازگاری الکترومغناطیسی

EXAMPLE OF SELECTIVE SHIELDING

۱۲ دی , ۱۳۹۷ سازگاری الکترومغناطیسی

To eliminate pickup from the electric field, the loop could be shielded as shown below. However, this configuration allows shield current to flow, which will cancel the magnetic field as well as the electric field. To preserve the magnetic sensitivity of the loop, the shield must be broken to prevent the flow of shield current. […]

مشاوره

۲۰ آبان , ۱۳۹۶ سازگاری الکترومغناطیسی

مشاوره

شرکت کاوش ایمن مدار با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی سازگار و منطبق با استانداردهای EMC خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی و ساخت سیستم های منطبق با استانداردهای لازم را ارائه می نماید.